Điểm tin 6 dự án Bất động sản do Becamex đầu tư tại Bình Dương

Nhà Đất Bình Dương

Điểm tin 6 dự án Bất động sản do Becamex đầu tư tại Bình Dương

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Becamex IDC hiện đang sở hữu nhiều khu công nghiệp, đầu tư dự án Thành phố mới tỉnh Bình Dương. Cùng điểm qua 6 dự án Bất động sản do Becamex đầu tư tại Bình Dương.